Shopping

Moderna rakhyvlar inte nödvändigtvis bättre än traditionella

Det ligger i människans natur att jämt och ständigt vara på jakt efter något nyare och bättre. Tyvärr tror vi också att det nya alltid är bättre, även om så inte nödvändigtvis är fallet. Detta kan sägas om rakhyvlar. De flesta är nämligen överens om att den traditionella säkerhetshyveln slår sin moderna motsvarighet på fingrarna. Men om man ska tro tv-reklamen kommer det hela tiden ut nya och bättre produkter på marknaden. De senaste produkterna har kanske, 3, 4, 5 eller till och med 12 rakblad och sägs ge dig den närmaste och bästa rakningen någonsin!

I själva verket har det dock mindre betydelse att dessa rakhyvlar har ett futuristiskt utseende. Det spelar heller ingen roll att de ibland är batteridrivna eller har andra innovativa funktioner. För allt du egentligen behöver för att få en nära och bra rakning är ett enda vasst rakblad av stål. Detta är precis vad du får när du väljer en säkerhetshyvel.

Därför är rakhyvlar med ett blad bättre än dem med flera rakblad

Som vi redan har varit inne på är en av de främsta fördelarna med säkerhetshyvlar att dessa ger en nära rakning med ett enda rakblad. Det finns flera anledningar till att en hyvel med ett blad är bättre än en med flera sådana. Några av dessa skäl är att:

  • Rakhyvlar med flera rakblad utsätter ditt ansikte för mer slitage och smärta än vad som är nödvändigt. Samtidigt ökar också risken för rakbränna om din hyvel använder sig av flera blad istället för av ett enda sådant.
  • Du inte bör låta dig luras av att du kanske kan raka dig fortare med en rakhyvel som har flera rakblad. För dels kanske inte rakningen är lika effektiv som med en säkerhetshyvel. Dessutom ökar risken för irritation ju fler gånger de olika rakbladen vidrör ditt ansikte. Så en produkt som har 5 rakblad multiplicerar alltså irritationen med en faktor om fem.
  • Billiga, massproducerade produkter har ofta rakblad som är tillverkade i lite sämre stål. Rakbladen brukar inte heller vara alls lika vassa som de blad som används i säkerhetshyvlar.