Säkerhet

Många olika funktioner på ditt företagslarm

Företagslarm av idag är mycket moderna och du kan till exempel få larm om fönster lämnats öppna, om någon glömt att larma på eller om det brinner på kontoret. Via en app får du bilder av vad som aktiverat larmet och kan kontrollera om allt är som det ska eller om du behöver skicka dit väktare eller larma 112.

Många företagslarm är så kallade vanliga inbrottslarm. Det betyder att de larmar om de känner av till exempel rörelse eller värme och i vissa fall aktiveras även kameraövervakning. Därefter larmas en säkerhetscentral (om detta ingår i larmet) och även du som är säkerhetsansvarig på företaget kan få information via en app i din mobil. På säkerhetscentralena kontrollerar man av vilken anledning larmet har aktiveras och vidtar åtgärder om det är nödvändigt. Du som har fått information via appen kan även vidta åtgärder som att till exempel tillkalla väktare eller larma 112. Hur ni på ert företag sätter upp larmet och om ni använder till exempel kameraövervakning beror helt på vilken typ av verksamhet ni bedriver, vilka behov ni har, samt hur era lokaler ser ut. Kanske behöver ni bevakning både inom- och utomhus? Kanske behöver er personal överfallslarm? Vill du kunna kamerabevaka grönsaksdisken eller delin? Larm kan utlösas av rörelse, värme eller av att en magnetkontakt bryts. Kameradetektorer ser till att du får bildbevis. Det finns många duktiga larminstallatörer som gärna hjälper dig med en lösning som passar just ditt företags behov.

Du som säkerhetsansvarig har full kontroll

Förutom dessa ganska grundläggande larmegenskaper har dagens företagslarm en mängd andra egenskaper eller tillägg. Det är väldigt vanligt att kombinera företagslarmet med ett brandlarm. Ett sådant brandlarm har fördelen att det, förutom att larma precis som ett vanligt brandlarm, även larmar en larmcentral som kan kontrollera om det faktiskt brinner och i så fall kontakta brandkåren omgående. Andra funktioner som dagens företagslarm erbjuder är larm för om fönster lämnats öppna eller så kan du få en notis om att det är strömavbrott på företaget. Belysningen på ett företag kan styras via larmappen och du kan även se vem som larmar på och av samt kontrollera att på- och avlarmning sker som det ska eller välja att automatisera detta.