Måla

Grundfärg för bättre slutresultat

När man skall måla finns en fråga som ofta kommer fram. Det är huruvida man skall bry sig om grundmålning eller inte. Anlitar man målare i Stockholm kan man få en snabb förklaring till varför man skall grundmåla. För den som väljer att inte kalla in proffsmålare kan det dock vara bra att understryka vikten av grundfärg. I vissa fall kan det tyckas onödigt att grunda träinredning men generellt ger det bättre förutsättningar för ett bra resultat. När man grundmålar får man en yta som kan slipas och ge bättre grund för täckfärgen. Vid lasyr eller betsning skall man dock undvika grundfärg vilken då hindrar färgen från att komma in i träet. Vid utomhusmålning är grundfärg viktigt! Att måla trä utomhus utan grundfärg resulterar i röta och mögel. Har man otur kan det bli en tung uppgift att få ordning på detta!

Fasader målas frekvent med akrylatfärg vilket är en plastfärg. Denna har större porer som släpper igenom en del fukt. I synnerhet vid regn och kyla. När solen skiner och värmen stiger fastnar denna fukt i träet och orsakar skador. När man målar utomhus innebär därför grundfärgen ett skydd för träet! En noggrann grundmålning ger bättre slutresultat och är ytterligare ett hinder för fukt att tränga in i materialet. Detta gör att fasaden håller sig fräsch under lång tid och inte riskerar skador i samma grad.

Vid grundmålning av fasader är det viktigt att även täcka spikskallar och ändträ. Dessa områden kan annars få i sig fukt och rasera husväggen. Är du osäker rekommenderas de målare i Stockholm som jobbar med fasadmålning. Det finns många att välja bland och deras arbete bygger på erfarenhet och hantverk. Detta kan man inte köpa sig till på annat sätt än att kontakta yrkesmålare vars heder och stolthet borgar för vacker fasad!