Shopping

Så säljer du dina begagnade kontorsmöbler

Behöver era kontorsmöblerna bytas ut? Sälj dem till företag som köper och säljer begagnade kontorsmöbler. Eller byt in dem så att andra, mer passande möbler, kan köpas in. Företag som byter lokaler kan få ett helt nytt behov av möblering. Det finns i detta läge flera alternativ gällande hur de begagnade kontorsmöblerna ska tas hand om.

  • Släng dem
  • Ge dem till second-hand
  • Sälj dem
  • ”Byt in” möblerna hos återförsäljare

Sälj eller byt in hos återförsäljare

I alla större städer i Sverige finns återförsäljare som primärt arbetar med att köpa upp och sälja vidare begagnade kontorsmöbler. Deras affärsidé är att därmed att ta hand om möbler som företagen inte längre behöver och sälja dem vidare till företag som behöver dem. Framförallt handlar det om möbler med ett lite högre andrahandsvärde då det knappast är värt att köpa in begagnade kontorsmöbler för några hundralappar. Önskas möblerna säljas kan dessa företag komma ut till kunden, inspektera möblerna som ska säljas samt ge ett bud på dessa. Kommer man överens bestäms ett datum då alla möbler hämtas upp. På detta sätt behöver företaget som ska flytta inte själv ta hand om sina möbler utan tjänar istället pengar på att låta någon annan göra det.

Ett alternativ är att ”byta in” dem. Detta i likhet med hur en begagnad bil kan lämnas in som delbetalning när en annan bil köps. Företaget kan lämna in de möbler som de inte längre har behov av och få tillgodo att köpa andra möbler från samma återförsäljare.

Med hög kvalité kan begagnade kontorsmöbler återbrukas

Företag flyttar, ändrar inriktning på verksamheten och får anställda med nya behov. Med tiden behöver helt enkelt nya kontorsmöbler. Detta generellt oftare än vad de hinner slitas ut. Moderna möbler har mycket hög kvalité och byts alltså mycket ofta ut på grund av nya behov. Det är inte alltid möblerna är obrukbara. Det är just detta som har gjort att marknaden för begagnade kontorsmöbler har ökat. Istället för att de ska slängas bort så kan de säljas till någon som behöver dem bättre. Självklart spelar både ekonomi och ekologi in på denna trend. Att köpa begagnat är ”inne” oavsett om det handlar om möbler, kläder eller leksaker. Därmed kan även intresset öka bland företag att köpa begagnat för att göra miljömässigt korrekta val.